Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015
17-07-2017

cert-tuv-logoΗ συνολική λειτουργία του Ιδιωτικού Μαιευτηρίου Πατρών διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

Το Σύστημα Ποιότητας είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, καθώς και τις νομοθετικές απαιτήσεις που προσδιορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας της Κλινικής σε όλα τα επίπεδα.

Το Σύστημα Ποιότητας έχει δομηθεί με κεντρικό άξονα τους αναγνωρισμένους από το Ιδιωτικό Μαιευτήριο Πατρών ως «πελάτες» του. Ως εκ τούτου, το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει αφενός  τις απαιτήσεις & προσδοκίες τους όσο και τις νομοθετικές απαιτήσεις που διέπουν τη λειτουργία του.

Περισσότερες πληροφορίεςΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

facebook